خرید لباس

پوشاک و لباس های کودکان

/kid-fashion

آنچه بر تن می‌ پو شند را پوشاک، تن‌ پوش یا لباس می‌ گویند. پوشاک، بدن را از گرما و سرما و دیگر مخاطرات موجود در طبیعت حفظ می‌کند. همچنین پوشاک می‌ تواند برای راحتی، پوشش بدن و نیز برای ایمنی استفاده شود. پوشیدنی‌ ها همچنین می‌ توانند نشان دهنده ی باورهای مذهبی، فرهنگی و دیگر معانی اجتماعی باشند. وظیفه اصلی پوشاک حفاظت از بدن انسان در برابر خطرات احتمالی محیط و ...