خاتم کاری

آشنایی با هنر خاتم کاری

/blog-khatam

یکی از هنرهای اصیل و صنایع دستی ایرانی، خاتم کاری است که ریشه ای کهن دارد. البته هنوز مخترع یا مبتکر ساخت محصولات خاتم کاری شده مشخص نیست ولی روایات مختلفی وجود دارد. عده ای مبدا پیدایش آن را شیراز می دانند و علت این مساله نیز بدلیل وجود محصولات اصیل و متنوع خاتم کاری در این شهر است. در این بخش قصد داریم بیشتر با این هنر ارزنده و ایرانی آشنا شویم. پس با ما همراه باشید.