تاریخچه میناکاری

هنر میناکاری

/blog-minakari

یکی از هنرهای دستی کهن ایرانی، میناکاری است که در این مقاله قصد داریم بیشتر در مورد این هنر ارزنده صحبت کنیم. در بخش نخست به معرفی کامل میناکاری پرداخته و سپس تاریخچه کاملی از آن را بررسی می کنیم و در بخش نهایی هم نگاه کاملی به محصولات و نحوه تولید آنها خواهیم داشت.