بافندگی

بافتنی چیست و چه کاربردی دارد؟

/blog-knitting

در این مقاله قصد داریم با هنر بافندگی بیشتر آشنا شویم. بافندگی، یکی از شاخه های مهم صنایع دستی است که در این هنر، نخ مخصوص بافتنی (کاموا) را با استفاده از گره های خاصی، به یکدیگر گره زده و لباس های خاصی تولید می کنند.