تقسیم ‌بندی موسیقی

موسیقی به روش‌های بسیاری تقسیم‌بندی می‌شود که مهمترین تقسیم بندی آن را می توان به این صورت بیان کرد:

بر اساس دورهٔ هنری پیدایش 

  1. موسیقی قرون وسطی

  2. موسیقی رنسانس

  3. موسیقی دوره باروک

  4. موسیقی کلاسیک

  5. موسیقی رومانتیک

  6. موسیقی مدرن

  7. موسیقی معاصر